Basisschool St. Aloysius
Kerkstraat 32
3741 AK Baarn


Bank: St. Aloysiusschool te Baarn, rekeningnummer: 657536938

Telefoon: 035 - 5412641Ring, ring, ring!!!
Het kan voorkomen dat de telefoon niet wordt opgenomen. Meestal betekent dit dat er al een gesprek gaande is. Probeert u het later nog eens.


Ziekmelding telefonisch of per mail
Geeft u in geval van ziekte vůůr schooltijd telefonisch door dat uw kind afwezig is.
U kunt ook een e-mail sturen. Wilt u dit voor vůůr 8.20 uur doen, omdat we dan de e-mail controleren en daarna naar onze klas gaan. Wilt u controleren of de mail ook echt verstuurd is? U krijgt een standaardantwoord, zodra de mail gelezen is.
Het adres voor ziekmeldingen is: ziekmelding@aloysius-school.nl
Kan uw kind onverwacht de middag niet komen wegens ziekte of andere omstandigheden, bel dan even.
Indien een kind zonder kennisgeving afwezig is, nemen we na 15 minuten contact op met de ouders.

Mobiel nummer voor uitstapjes en noodnummer in vakantietijd
Mocht u tijdens een vakantie echt een noodsituatie hebben, dan kunt u ons bereiken op het mobiele nummer: 0638191808.
Dit nummer kunt u ook bellen als er een uitstapje o.i.d. is. Het wordt niet op school gebruikt.

E-mail leerkrachten
De leerkrachten zijn per mail te bereiken op de volgende manier:
voornaam@aloysius-school.nl
We gebruiken in het mailadres geen accenten of trema's. 
Voorbeeld: Juffrouw MariŽlle van der BŰrdkrijt (fictief) heeft als adres:

marielle@aloysius-school.nl
Er zijn nog enkele mailadressen waarin ook de achternamen voorkomen. Deze blijven ook actief.

E-mail directeur:
info@aloysius-school.nl
E-mail oudervereniging: oudervereniging@aloysius-school.nl  
E-mail overblijven: overblijven@aloysius-school.nl
E-mail medezeggenschapsraad:
medezeggenschapsraad@aloysius-school.nl

Afspraken voor onze website
Om redenen van privacy treft u op onze website geen volledige namen van personen aan.
We publiceren ook geen telefoonnummers of (e-mail) adressen van personen.
Zie ook de regels betreffende
"Het plaatsen van fotoīs van kinderen".

Iets te melden over de nieuwsbrief?
Opmerkingen, foutmeldingen, ideeŽn en suggesties t.a.v. onze nieuwsbrieven graag naar:
nieuwsbrief@aloysius-school.nl


Iets te melden over onze site?
Opmerkingen, foutmeldingen, ideeŽn en suggesties t.a.v. deze site graag naar:
 

webmaster@aloysius-school.nl
De webmaster verzorgt niet de inhoud van o.a. nieuwsbrieven, groepspagina's, BSO Podiumpagina, medezeggenschapsraadpagina en ouderverenigingpagina. Opmerkingen n.a.v. die pagina's graag naar de betreffende mailadressen.

Get Adobe Reader
Veel bestanden op onze site zijn in het pdf-formaat. Die kunt u alleen lezen met een pdf-reader, zoals Adobe Reader. Download die hier:


Disclaimer
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Basisschool St. Aloysius. Hoewel steeds uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is.
Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. 
De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die via een externe link op deze site te bereiken zijn.
Ook is de school niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere (sociale) media die gebruik maken van onze naam (Facebook, Twitter, etc.).