Laatste update: 18-5-2020

Welkom op de groep 3 site!                                 
Leerkracht: Juf Lia 
Op de ochtenden onderwijsassistent Reno
Juf Lia Onderwijsassistent Reno

Op de bapowoensdag: juf Sharon 
 mailadressen zijn:  l.vandiermen@aloysius-school.nl
                                        r.vanoostrum@aloysius-school.nl
Voor vragen of ziekmelding kan ook gebruik worden gemaakt van de parro-app.

In onze groep zitten 32 leerlingen. 17 jongens en 15 meisjes.

Algemene informatie
Alles wat u moet weten kunt u terugvinden in de schoolfolder van groep drie. Mocht u vragen hebben, bent u altijd welkom. Klik hier om de flyer te bekijken.

Coronaperiode
Wat leven we nu in een rare, bijzondere tijd. Maar met bewondering kijk ik naar u als ouder. De kinderen zijn nu een week op school geweest en ik heb veel getoetst. De resultaten voor rekenen en lezen zijn prachtig. Voor spelling (dicteewoorden) zijn de regels wat weggezakt maar ik heb er vertrouwen in dat dit ook wel goed komt.
De combinatie van uw werk en onderwijs geven heeft goed uitgepakt al ben ik mij ervan bewust dat het zeer zwaar is geweest.
We hopen dat we spoedig met de hele klas weer aan de gang kunnen.

Stagiaire
Tot eind juni loopt Zoë bij ons in de groep stage. Zij is 1e jaars student aan de Pabo. Ze zal voor de hele en soms voor een groepje kinderen lessen geven en zo ervaring opdoen.Lezen
                                     

We werken met de methode Veilig leren lezen.
 
De methode bestaat uit 11 kernen en een start en een afsluitingskern.
 Vanaf kern 1 is het niveau waarin ze gaan werken voor elk kind aangepast.
Na elke kern krijgen de kinderen een diploma mee naar huis. Achter op het diploma staat het aantal gelezen woorden en de score die daarbij hoort. Zo bent u na elke kern ( 3 weken) op de hoogte hoe het lezen vordert bij uw kind.
In de startkern maken de kinderen kennis met opa. Zodra opa zijn vertelselpet opzet komen er prachtige verhalen in zijn hoofd. Deze worden bij elke kern als startpunt voorgelezen dmv een prentenboek.
De doelen van de kernen, de letters die de kinderen leren kunt u vinden op het prikbord in de gang.
 


 • Rekenen
  We werken met de methode Reken zeker. Daarin is voor groep 3 het belangrijkste  dat ze leren automatiseren van optel en aftelsommen t/m 20.

  Voordat we starten met het werkschrift doen we altijd 15 minuten automatiseringsoefeningen. Daar hebben we 3 vormen voor; 
  * We staan in de kring. Ik zeg een som en gooi de bal naar een leerling toe die het antwoord geeft. Iedereen moet al van te voren hebben nagedacht want de bal kan ook naar iedereen worden toe gegooid. 
  * Op mijn tafel staat een mok met stokjes. Op elk stokje staat de naam van een kind. Ik noem een som en iedereen denkt na. Ik trek een stokje met naam en het kind noemt het antwoord op.
  * Op hun wisbordje zetten ze het juiste antwoord neer en houden het omhoog zodat ik kan zien of ze goed hebben beantwoord.
  Zo is elk kind betrokken bij het automatiseren van sommen. Het is afwisselend en kinderen vinden het erg leuk om te doen.
  Agenda: