Groep 8a

Laatst bijgewerkt op 16 augustus 2023
 

Groep 8aWelkom op de pagina van groep 8a
Leuk dat u/jij even een kijkje neemt op onze pagina.
Op deze pagina vind je de groepsinformatie, algemene informatie, ziek- of absentiemeldingen en contact leerkrachten.

Welkom op de pagina van groep 8a.
Deze groep heeft 27 kinderen. 

Informatie
Klik hier voor de flyer van groep 8.

Juf Maroesja staat vijf dagen per week voor de klas. 


Via Parro is juf Maroesja het beste te bereiken. Eventueel kan het ook via de mail.
Maroesja: m.boersma@aloysius-school.nl

Ziek- of absentiemeldingen
Graag voor 8.20 uur de ziek- of absentiemeldingen via Parro.

Gym
De kinderen hebben twee keer per week gymles (op maandag en donderdag).
Ze hebben dan gymkleding en gymschoenen nodig. Voor degene met lang haar, een elastiekje.

Schooljaar groep 8
In het laatste schooljaar zijn we vooral bezig om de leerstof van voorgaande jaren te automatiseren en te verdiepen. De kinderen krijgen een steeds grotere rol en verantwoordelijkheid in hun eigen leerstof. Door middel van persoonlijke gesprekken kijken we of een kind extra wil (moet) oefenen om hun eigen doel te behalen.

Vanaf maandag 21 augustus gaan we beginnen met het nieuwe schooljaar. De eerste paar weken zijn vooral gericht op groepsvorming. Veel activiteiten staan in het kader van elkaar leren kennen. We maken samen de regels voor de groep en we doen veel spelletjes. Daarnaast wordt er ook al snel gestart met de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. En natuurlijk gaan we ook gelijk gymmen. Als de groep zich gevormd heeft en de regels en routines zijn duidelijk, dan breiden we de vakken uit.
De volgende vakken komen er nog bij:
Faqta (wereld oriëntatie)
Schrijven
Creatief
Engels
Projecten
Muziek
Cultuur (vieringen, podium, kunst)

Huiswerk
In groep 8 gaan we ons richten op het plannen van de weektaak en huiswerk. Voor het plannen maken we gebruik van een agenda die de kinderen zelf mogen aanschaffen. De kinderen krijgen elke week 2 bladen rekenen en twee bladen taal als huiswerk. Ook zal er regelmatig leerwerk moeten worden gedaan voor topografie, Faqta (wereld oriëntatie) en Engels.
Tevens is er aandacht voor spreekbeurten of andere presentaties, waarbij de voorbereiding voor een deel thuis gedaan dient te worden. 

Het huiswerk zal op Parro staan en in de agenda's van de kinderen.

Handige links                                     
 
  • De kinderen kunnen ook via hun eigen MOO account thuis inloggen en de programma's van school opstarten.
  • Via Google Classroom kunnen de kinderen thuis aan de om dingen extra te oefenen.
Voortgezet onderwijs
  • Voor allerlei informatie over de schoolkeuze, ga dan naar: https://www.devogids.nl

Agenda
Deze wordt aan u bekend gemaakt via de nieuwsbrieven en Parro-app.

Contact
Voor korte vragen of voor het maken van een afspraak zijn we na schooltijd te bereiken in de klas of via Parro.