De Oudervereniging

Onze school heeft een actieve Oudervereniging (OV) die bestaat uit enthousiaste ouders.
Deze ouders coŲrdineren in samenwerking met het team van school onder andere de sportdagen, bosloop, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreisje, minitrip, avondvierdaagse en  musical groep 8.


Vergaderingen
De actieve leden vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is een lid van het team aanwezig. Voor het schooljaar 2017-2018 is dit Miriam, leerkracht van groep 1/2 Aadje Piraatje.
 
Als u eens bij een vergadering aanwezig wilt zijn of actief lid wilt worden van de Oudervereniging, dan bent u van harte welkom. U kunt ons bereiken via:
oudervereniging@aloysius-school.nl

FinanciŽn/Structuur 
Op 26 mei 2004 is de OV notarieel opgericht. Indien u een kind heeft op onze school wordt u als ouder, voogd of verzorger automatisch lid van de OV. 
Tijdens de algemene ledenvergadering bent u als lid van harte welkom. U kunt dan u mening geven over de inhoud van de activiteiten. Tevens wordt tijdens deze vergadering de financiŽle begroting gepresenteerd en de bijdrage voor het komende jaar vastgesteld.

De ouderbijdrage is:

1e kind  Ä 67,10
 2e kind  Ä 60,90
 3e kind en daarop volgend  Ä 55,50

De incassering vindt plaats: deel 1 in oktober 2017 en deel 2 in april 2018.

Notulen 
Onderstaand treft u de notulen aan van de periodieke vergaderingen van de OV. Voor het lezen van de notulen heeft u een wachtwoord nodig. Deze staat in de nieuwsbrief.


Notulen Oudervereniging 16 mei 2017.pdf
Notulen Oudervereniging 30 augustus 2016.pdf
Notulen Oudervereniging 25 oktober 2016.pdf
Oudervereniging Financieel verslag 2015-2016.pdf
Notulen Oudervereniging 10 januari 2017.pdf
Notulen Oudervereniging 29 maart 2017.pdf