Zorgstructuur

Alle stappen die onze school doorloopt op het gebied van de leerlingenzorg staan uitgeschreven in het zorgplan. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw zorgplan, deze zal eind januari 2021 op deze plek openbaar worden gemaakt.

We werken op school met een aantal protocollen. De meeste protocollen zijn in te zien bij de directie.
Hieronder vindt u het protocol voor 'herfstkinderen' en ons sociaal veiligheidsplan. 

Protocol herfstkinderen

Sociaal veiligheidsplan 

Schoolondersteuningsprofiel

Protocol lees- en spellingproblemen en dyslexie