Welkom

Van harte welkom op de website van basisschool St. Aloysius (de St. Aloysiusschool). 
De school is gevestigd in een prachtig monumentaal pand in het centrum van Baarn.


Bent u geïnteresseerd in onze school, wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Sinterklaasfeest
Gelukkig had Sinterklaas op 5 december ook tijd om de Aloysius te bezoeken. Hij kwam aan in een mooie cabrio met een piet aan het stuur. Daarna hebben Sinterklaas en zijn 4 pieten de groepen 1 t/m 5 bezocht, terwijl de groepen 6 t/m 8 druk bezig waren met het uitpakken van de surprises. Om 12.00 uur hebben de bovenbouw groepen ze weer uitgezwaaid. Alle ouders hebben inmiddels een link ontvangen om de foto's te kunnen bekijken. 
Pietengym
Woensdag 28 november werden de groepen 1 t/m 3 verrast door twee grote en drie kleine pieten in de gymzaal.
De kinderen hebben heerlijk met de pieten gegymd. Klik maar op Sinterklaas voor de foto's. Lipdub
Voor ons 120-jarig jubileum in 2016, hebben we met de hele school een lipdub opgenomen met een geweldig resultaat. Klik hier om de lidpub te bekijken.
 
 

                                                                                                                                            

Vacature(s) Het Sticht

 
Het Sticht zoekt: Talentenpooler(s)

Het Sticht is op zoek naar kandidaten die een aanstelling krijgen in de Talentenpool bij Transvita, maar in eerste instantie ingezet zullen worden in de vervangingsvraag bij onze eigen scholen.
We gaan hierbij uit van een minimale omvang 0,6 fte per aanstelling.

Functie eisen
• Je bent lesbevoegd voor het Primair Onderwijs
• Je bent in bezit van een geldige ‘verklaring omtrent gedrag’ voor het onderwijs (VOG).
• Je bent tussen 0,6 en 0,8 fte voor Transvita inzetbaar
• Je bent inzetbaar in groep 1-6 of 3 t/m 8
• Je beschikt over adequaat vervoer en bent bereid te reizen binnen de regio
(uiteraard proberen we de reisafstand binnen de perken te houden)
• Je bent flexibel en breed inzetbaar
• Je houdt van uitdaging en verandering
• Je hebt affiniteit met ICT
• Je hebt een visie op modern onderwijs en concepten als handelingsgericht werken

Competentieverwachting
Pedagogisch competent
Je biedt de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur om zich sociaal- emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen
Vakinhoudelijk en didactisch competent
Je helpt leerlingen om zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving
Organisatorisch competent
Je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas
Samenwerken met collega's
Je levert een professionele bijdrage aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie
Samenwerken met de omgeving van de school
Je communiceert op een professionele manier met ouders en andere betrokkenen
Reflectie en ontwikkeling
Je reflecteert op een professionele manier over je bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken en blijft je professionaliteit continu ontwikkelen

Aanvullend
Flexibiliteit
Je kan goed omgaan met onverwachte en veranderende situaties.
Improvisatievermogen
Je weet adequate en creatieve oplossingen te bedenken in "noodsituaties".
Omgevingsbewust
Je voelt de verschillende culturen van de scholen goed aan en weet er op respectvolle en adequate wijze mee om te gaan. Er wordt gewerkt in scholen met verschillende denominaties.

Reacties

De sollicitatie kan je sturen naar: b.cantor@hetsticht.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Barbera Cantor, 030-6919193.

Zie www.hetsticht.nl MG Muziekschool BaarnMG Muziekschool
Basisschool St. Aloysius biedt ruimte aan MG Muziekschool Baarn, jouw muzikale hotspot. Je kunt er zowel les krijgen op je instrument als leren samenspelen in een band, jazzcombo of ensemble onder leiding van een professionele muzikant. Allemaal op één sfeervolle plek in Baarn. Ook als je hier geen instrument- of zangles volgt, ben je van harte welkom voor de samenspelsessies en zanggroepen.

Klik op het logo voor de website van MG Muziekschool Baarn.


Naschoolse opvang bij BSO Podium
Op Basisschool St. Aloysius is op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag na schooltijd (en in de vakanties de hele dag) buitenschoolse opvang. In de bovenhal zijn een podium, een verkleedkast en andere materialen om mee te spelen. BSO podium valt onder KMN Kind & Co.

Klik op het logo voor meer informatie op de eigen pagina van BSO Podium op onze site.

Waar we op eigen wijze samen groeien

Onze school op de voet volgen? Dat kan op