Missie en visie

'Waar we op eigen wijze samen groeien'

De belangrijkste onderwerpen bij ons op school zijn:
 • hoe werken we in de klas;
 • persoonlijke ontwikkeling;
 • Engels;
 • ouders als partner;
 • vreedzame school;
 • BSO 'Podium;
 • Muzieklessen van een vakdocent;
 • Kunst en cultuurdagen per groep van een vakdocent;
 • Ontwikkeling van eigenaarschap.    
                                                                                    
Onze visie:
De St. Aloysiusschool is een katholieke, vreedzame school.
 • wij genieten van de groei en de eigenheid van ieder kind;
 • wij vinden onze verschillen waardevol, hoe lastig soms ook. Verschillen zijn nodig om onszelf te kunnen zijn en onszelf en de ander te respecteren;
 • wij willen dus ook graag dat kinderen zich vergelijken met zichzelf, dus inzien dat ze groeien;
 • wij hebben een natuurlijk talent om ruimte te bieden en een kind zich welkom te laten voelen en vinden dat ieder kind er mag zijn. Hier selecteren we ons personeel op;
 • wij zetten ons in om iedereen zijn talenten zowel op cognitief en sociaal gebied, als ook op het gebied van muziek, toneel en vormgeving te laten ontwikkelen en ontdekken.
 
Voor ons is het belangrijk dat we de persoonlijke en cognitieve groei volgen en stimuleren, voor een optimale plek in de maatschappij.
 
Onze visie op onderwijs is terug te herleiden naar drie V's:
 
We voelen ons Verbonden
We zijn verschillend en hebben elkaar nodig. We laten elkaar niet los. Juist door de relatie die we met elkaar aangaan, kunnen we verschillend zijn. Dit geldt voor de relaties met de kinderen, de relaties tussen de kinderen en de collega's onderling, maar ook voor de relaties met ouders en andere ketenpartners.
 
We geven elkaar Vrije ruimte
Iedereen heeft bij ons de vrije ruimte om te ontdekken wie hij is, waar hij van houdt en wat hij kan. Om resultaten te bereiken is ontwikkel- en leefruimte nodig. Inspiratie vinden wij in het creatief gebruik maken van ruimte, letterlijk en figuurlijk.
 
We zijn Vindingrijk, we zijn creatief
Ons onderwijs is er op gericht om flexibel en creatief te denken én leren te stimuleren met elkaar en met de omgeving.
 
Over drie jaar:
 • werken we met meer specialisten;
 • kunnen wij de lesstof nog diverser aanbieden;
 • kennen wij de talenten van onze leerlingen nog beter;
 • kennen onze leerlingen hun eigen waarde en die van de verbinding met anderen;
 • vergelijken we onze leerlingen alleen maar met zichzelf;
 • weten onze leerlingen hoe ze moeten werken aan verschillen in verbinding, ook als het moeilijk is;
 • zoeken de leerkrachten elkaar nog regelmatiger op, ook als ze verschillen van inzicht of mening en ook als dat ingewikkeld is; 
 • is iedereen bekwaam in de zorg aan leerlingen;
 • zoeken de ouders school op om vanuit verschillende invalshoeken en met dezelfde betrokkenheid samen te werken;
 • staat op het rapport van onze leerlingen hoe ze groeien ten opzichte van zichzelf;
 • maken leerkrachten gebruik van elkaars expertise. 
Bij het vormgeven van het onderwijs op onze school willen we:
 • dat iedereen in de school zich bewust is van zijn eigen ontwikkelstappen en dat iedereen daar op zijn eigen wijze aan werkt en verantwoording voor aflegt, want we werken samen aan kwaliteit;
 • voor elk kind passend en toekomstgericht onderwijs;
 • continu onderzoeken welke wijze van het aanbieden van lesstof het best bij onze kinderen past;
 • kwalitatief het beste onderwijs bieden.
Ouders en team herkennen de onderstaande kernwaarden in de St. Aloysiusschool:
 • ieder kind mag zichzelf zijn en is hier welkom;
 • we maken waar wat we zeggen;
 • we zijn open in onze communicatie en zien ouders als partner;
 • vreedzaam zit in de muren en is daarom in al ons gedrag zichtbaar en voelbaar;
 • we geven op een betekenisvolle manier invulling aan onze katholieke identiteit;
 • we bieden een rijk aanbod in cultuur en de creatieve vakken.
In bijgaande folder kunt u teruglezen hoe we hier invulling aan geven: Folder St. Aloysius
In bijgaand bestand vindt u een verdieping op de kleutervisie: Kleutervisie St. Aloysius