Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden
Het is binnen Baarn toegestaan om op één basisschool aangemeld en/of ingeschreven te staan. Daarom is het van belang dat u zich goed oriënteert alvorens er een keuze gemaakt wordt. Om een bewuste keuze te kunnen maken adviseren wij u om afspraken te maken voor een kennismaking en rondleiding bij verschillende scholen. Op deze manier kunt u de sfeer proeven en al uw vragen stellen. Ook krijgt u dan te horen of er een mogelijkheid tot plaatsing is of dat er eventuele wachtlijsten zijn. Mocht de school van uw keuze een wachtlijst hebben, dan mag u een tweede school aanschrijven. Uw kind mag op verschillende scholen op de wachtlijst staan.
 

Het aanmelden op de basisschool St. Aloysius gaat via een aanmeldformulier. Dit formulier kunt u per e-mail aanvragen bij Sylvia van Dijk s.vandijk@aloysius-school.nl 
Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier stuurt u retour. Na het verwerken van het formulier ontvangt u een bevestiging van directe plaatsing of plaatsing op de wachtlijst.

Onze groepen raken reeds in een vroeg stadium vol. Wij wijzen u erop dat u daarom eventuele jongere kinderen zeer tijdig dient aan te melden. 
Bij voorkeur zo snel mogelijk na de geboorte.
 
Plaatsingsmogelijkheden
Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren), neem gerust per email of telefonisch contact op met
Sylvia van Dijk om de mogelijkheden te bespreken (tel. 035-5412641 of s.vandijk@aloysius-school.nl).

Voor het schooljaar 2022/2023 hebben wij op dit moment plek in de groep 1  (geboortedatum tussen 1-1-2019 en 1-1-2020). 

Ook voor de overige groepen kunt u contact met ons opnemen, wij zullen dan op dat moment naar de actuele stand van zaken kijken. U kunt uw kind(eren) altijd door ons op de wachtlijst laten plaatsen.
 
Kennismaking

Een aantal keer per jaar organiseren wij een informatie-ochtend voor ouders en aanstaande ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons op school in te schrijven.

Data 2022-2023
 
Woensdag 12 oktober 2022
Donderdag 15 december 2022 
Dinsdag 14 februari 2023 (vol)
Woensdag 17 mei 2023
Data 2023-2024
De data zijn op dit moment nog niet bekend, zodra deze gepland zijn zullen wij het hier plaatsen.

Om 9.00 uur zal onze directeur Bettie van Noorloos over onze school vertellen. Van ongeveer 9.30 tot 10.00 uur is er gelegenheid om door te school te lopen en kunnen er vragen gesteld worden. 

U kunt zicht opgeven door een mail te sturen naar s.vandijk@aloysius-school.nl.
Wilt u erbij vermelden met hoeveel personen u komt?
We hanteren een maximaal aantal, dus het kan zijn dat er geen ruimte voor u is op de gewenste dag.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze administratie, Sylvia van Dijk, s.vandijk@aloysius-school of tel.nr. 035-5412341