Aanmelden nieuwe kinderen

Het is binnen Baarn toegestaan om op één basisschool aangemeld en/of ingeschreven te staan. Het is daarom van belang dat u zich goed oriënteert alvorens er een keuze gemaakt wordt. Om een bewuste keuze te kunnen maken adviseren wij u om afspraken te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding bij verschillende scholen. Op deze manier kunt u de sfeer proeven en al uw vragen stellen. Ook krijgt u dan te horen of er een mogelijkheid tot plaatsing is of dat er eventuele wachtlijsten zijn. Mocht de school van uw keuze een wachtlijst hebben, dan mag u een tweede school aanschrijven. Uw kind mag op verschillende scholen op de wachtlijst staan.
 

Het aanmelden op de basisschool St. Aloysius gaat via een aanmeldformulier. Dit formulier kunt u per e-mail aanvragen bij Sylvia van Dijk s.vandijk@aloysius-school.nl 
Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier stuurt u retour. Na het verwerken van het formulier ontvangt u een bevestiging van directe plaatsing of plaatsing op de wachtlijst.

Onze groepen raken reeds in een vroeg stadium vol. Wij wijzen u erop dat u daarom eventuele jongere kinderen zeer tijdig dient aan te melden.

Bij voorkeur zo snel mogelijk na de geboorte.

Vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij twee dagdelen per week komen om te wennen aan het ritme van de school. De desbetreffende leerkracht neemt hier contact met u over op.
Plaatsingsmogelijkheden

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren), neem gerust telefonisch of per email contact op met Sylvia van Dijk om de mogelijkheden te bespreken (tel. 035-5412641 of s.vandijk@aloysius-school.nl).

Voor het schooljaar 2021/2022 hebben wij op dit moment plek in de groep 3.
Voor het schooljaar 2022/2023 hebben wij op dit moment plek in de groepen 1 en 4.


Ook voor de overige groepen kunt u contact met ons opnemen, wij zullen dan op dat moment naar de actuele stand van zaken kijken. U kunt uw kind(eren) altijd door ons op de wachtlijst laten plaatsen.