Vacatures

Vacature St. Aloysiusschool
Vacature(s) Het Sticht:

Vacatures | Het Sticht
 

Afbeelding met persoon, buiten, gebouw, teken

Automatisch gegenereerde beschrijvingVacature zij-instromer:
Klik hier

Vacature Talentpooler:

Het Sticht zoekt: Talentenpooler(s)
Het Sticht is op zoek naar kandidaten die een aanstelling krijgen in de Talentenpool bij Transvita, maar in eerste instantie ingezet zullen worden in de vervangingsvraag bij onze eigen scholen.
We gaan hierbij uit van een minimale omvang 0,6 fte per aanstelling.

Functie eisen
• Je bent lesbevoegd voor het Primair Onderwijs
• Je bent in bezit van een geldige 'verklaring omtrent gedrag' voor het onderwijs (VOG).
• Je bent tussen 0,6 en 0,8 fte voor Transvita inzetbaar
• Je bent inzetbaar in groep 1-6 of 3 t/m 8
• Je beschikt over adequaat vervoer en bent bereid te reizen binnen de regio
(uiteraard proberen we de reisafstand binnen de perken te houden)
• Je bent flexibel en breed inzetbaar
• Je houdt van uitdaging en verandering
• Je hebt affiniteit met ICT
• Je hebt een visie op modern onderwijs en concepten als handelingsgericht werken

Competentieverwachting
Pedagogisch competent
Je biedt de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur om zich sociaal- emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen
Vakinhoudelijk en didactisch competent
Je helpt leerlingen om zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving
Organisatorisch competent
Je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas
Samenwerken met collega's
Je levert een professionele bijdrage aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie
Samenwerken met de omgeving van de school
Je communiceert op een professionele manier met ouders en andere betrokkenen
Reflectie en ontwikkeling
Je reflecteert op een professionele manier over je bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken en blijft je professionaliteit continu ontwikkelen

Aanvullend
Flexibiliteit
Je kan goed omgaan met onverwachte en veranderende situaties.
Improvisatievermogen
Je weet adequate en creatieve oplossingen te bedenken in "noodsituaties".
Omgevingsbewust
Je voelt de verschillende culturen van de scholen goed aan en weet er op respectvolle en adequate wijze mee om te gaan. Er wordt gewerkt in scholen met verschillende denominaties.

Reacties
De sollicitatie kan je sturen naar: b.cantor@hetsticht.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Barbera Cantor, 030-6919193.
Zie www.hetsticht.nl