Engels

Kinderen tot twaalf jaar kunnen bij genoeg taalaanbod een taal snel oppikken, zo is de huidige theorie over taalontwikkeling.
De St. Aloysius speelt hierop in door vanaf groep 1 de Engelse taal aan te bieden. Kinderen leren zo spelenderwijs een tweede taal. Engels is dé internationale voertaal en de taal van de toekomst. In hun dagelijkse leefwereld krijgen kinderen in toenemende mate met Engels te maken via de computer, televisie en muziek. Een goede beheersing van de Engelse taal is van steeds groter belang voor studie en beroep. We vinden het op school belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd succeservaringen opdoen met Engels en dat hun enthousiasme, motivatie en zelfvertrouwen worden gestimuleerd. Leerlingen leren zo dat communiceren belangrijker is dan een taal foutloos spreken.
Wij werken met de methode "Take it easy", die ook geschikt is voor het digitale schoolbord. De leerlingen worden ondergedompeld in de doeltaal door de leerkracht voor de klas en door de native speaker die de lesstof via het digitale schoolbord presenteert en uitlegt.