Meer- en hoogbegaafdheid

"Waar wij op eigen wijze samen groeien"
Onze missie is duidelijk, ieder op zijn eigen wijze laten groeien en ontwikkelen tot een gelukkig en zelfverzekerd persoon. In het onderwijs werken wij met leerlingen van veel verschillende niveaus. Een leerling die moeite heeft met rekenen krijgt extra aandacht en uitleg, zo zorgen wij ervoor dat deze leerling het beste uit zichzelf kan halen. Maar hoe zorg je voor een leerling die de rekenstof van het hele jaar volledig beheerst en zonder extra uitdaging zich zal gaan vervelen?

Op de St. Aloysiusschool is er ook aandacht voor deze leerlingen. Een leerling die extra uitdaging nodig heeft zal, in overleg met de IB-er, Hoogbegaafdheidsspecialist en de leerkracht, aan de slag kunnen met Levelwerk. Levelwerk is een methode van Eduforce, deze is gericht op het bieden van verbreding van het onderwijsaanbod. De leerlingen versnellen niet en komen daardoor later ook niet in de knoop met de lessen van andere jaren, maar krijgen een heel ander aanbod. De leerlingen worden twee keer per week ondersteund met Levelwerk, ze plannen het werk in en krijgen inhoudelijke uitleg over het werk.

Op de St. Aloysiusschool hebben we ook een verrijkingsgroep, deze groep leerlingen is hoog- of zeer hoogbegaafd. Zij hebben een andere ontwikkeling doorgemaakt dan een leerling met een gemiddeld IQ, hierdoor lijkt het alsof zij de lesstof automatisch kunnen en hun schoolgaande leven gemakkelijk zullen doorlopen. Helaas is dit niet voor al deze leerlingen het geval, in Nederland gaan net zoveel hoogbegaafde leerlingen naar het VMBO als naar het VWO. Veel van deze leerlingen hebben een versnelde ontwikkeling door gemaakt, kunnen lopen voordat ze kunnen kruipen, hierdoor ontwikkelen ze de executieve vaardigheden minder goed. Executieve vaardigheden zijn de randvoorwaarden om goed te kunnen leren. Tijdens de verrijkingsgroep proberen wij deze kinderen daar mee te helpen. We leren ze plannen, falen en opstaan, doorzetten en leren leren. 
De verrijkingsgroep is geen beloning voor een leerling die zo slim is, maar net als een reken bijles voor iemand die moeite heeft met rekenen. 

Klik hier voor de presentatie van de ouderavond over talenten.