Ouders

We stellen het zeer op prijs dat er een goed contact bestaat tussen ouders en school. 
Het gehele schooljaar door wordt de hulp van ouders bij de uitvoering van bepaalde activiteiten ingeroepen. Dat gaat vaak via de oudervereniging. Ook hebben de ouders op tal van momenten inspraak. Daar is de medezeggenschapsraad meestal een goede weg voor.
Er zijn dus twee organen waarbij ouders een belangrijke rol spelen op onze school: de
medezeggenschapsraad en de oudervereniging.

Verder onder dit kopje zijn de nieuwsbrieven terug te vinden en
een link voor het inloggen in ouderportaal.