De Oudervereniging

Onze school heeft een actieve Oudervereniging (OV) die bestaat uit enthousiaste ouders.
Deze ouders coördineren in samenwerking met het team van school onder andere de sportdagen, bosloop, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreisje, minitrip, avondvierdaagse en  musical groep 8.

Vergaderingen
De actieve leden vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is een lid van het team aanwezig. Voor het schooljaar 2018-2019 is dit Miriam, leerkracht van groep 1/2 Aadje Piraatje.
 
Als u eens bij een vergadering aanwezig wilt zijn of actief lid wilt worden van de Oudervereniging, dan bent u van harte welkom. U kunt ons bereiken via:
oudervereniging@aloysius-school.nl

Financiën/Structuur 
Op 26 mei 2004 is de OV notarieel opgericht. Indien u een kind heeft op onze school wordt u als ouder, voogd of verzorger automatisch lid van de OV. 
Tijdens de algemene ledenvergadering bent u als lid van harte welkom. U kunt dan u mening geven over de inhoud van de activiteiten. Tevens wordt tijdens deze vergadering de financiële begroting gepresenteerd en de bijdrage voor het komende jaar vastgesteld.

De ouderbijdrage is:

EUR 65,00 per kind
De incassering vindt plaats: deel in oktober 2018 en deel 2 in april 2019.

Notulen
September 2019
Juni 2019
Mei 2019
Februari 2019
November 2018

September 2018
Juni 2018
Maart 2018
Januari 2018
Oktober 2017