Schooltijden, vakanties, studiedagen en ziekmeldingen/verzuim

Schooltijden
Groep 1, 2, 3 en 4: 
Maandag, dinsdag en donderdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 -12.15 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur

Groep 5, 6, 7 en 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur


Schoolvakanties en studiedagen 2023/2024
De besturen van het primair en voortgezet onderwijs in Baarn e.o. hebben het vakantierooster vastgesteld. Hierbij het rooster voor het schooljaar 2023/2024.
 
Herfstvakantie                                                             Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie                                                              Maandag  25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie                                                      Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Paasweekend                                                             Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie                                                                Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaartweekend (dit valt in de meivakantie)       Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
Pinksteren                                                                Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie                                                           Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024


Studiedagen  en vrije vrijdagmiddagen 2023/2024

2023:
Woensdag 11 oktober 2023
Donderdag 9 november en vrijdag 10 november 2023
Donderdagmiddag 21 december 2023 v.a. 12 uur i.v.m. kerstviering en
vrijdagmiddag 22 december 2023 v.a. 12.00 uur

2024:
Donderdag 8 februari 2024
Vrijdagmiddag 16 februari 2024 v.a. 12.00 uur
Maandag 26 februari en dinsdag 27 februari 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Vrijdag 28 juni 2024
Vrijdagmiddag 12 juli 2024 v.a. 12.00 uur


Schoolvakanties en studiedagen 2024/2025
De besturen van het primair en voortgezet onderwijs in Baarn e.o. hebben het vakantierooster vastgesteld. Hierbij het rooster voor het schooljaar 2024/2025.


Studiedagen  en vrije middagen 2024/2025

2024:
Dinsdag 17 september 2024
Woensdag 9 oktober 2024
Donderdagmiddag 19 december 2024 v.a. 12 uur i.v.m. kerstviering
Vrijdagmiddag 20 december 2024 v.a. 12.00 uur alle leerlingen vrij

2025:
Donderdag 13 februari 2025
Maandag 3 maart 2025
Vrijdag 4 juli 2025
Vrijdagmiddag 18 juli 2025 v.a. 12.00 uur


Ziekmelding/Verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd)

Wilt u uw kind ziekmelden of doorgeven dat uw kind tijdelijk afwezig is door bijvoorbeeld een tandarts- of doktersbezoek,  kunt u dit via de Parro app aan de leerkracht van uw kind doorgeven.

De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden.
Verzoeken om in bijzondere gevallen de kinderen van school te laten verzuimen, dient u
minimaal vier weken van te voren schriftelijk te richten aan de directeur.
Hiervoor zijn speciale formulieren aanwezig. Deze kunt u hieronder downloaden of op school vragen bij de administratie.

 
Dit formulier kunt u gebruiken voor de aanvraag van 'extra verlof' (Leerplichtwet artikel 11 onder g).
Dit verlof is bedoeld voor situaties die buiten de invloedsfeer liggen van ouders, denk aan calamiteiten, situaties die te maken hebben met het overlijden van een familielid, maar ook voor leuke aangelegenheden zoals een bruiloft.
 
Dit formulier kunt u gebruiken voor de aanvraag van  'vakantieverlof'(Leerplichtwet artikel 11 onder f).
Dit verlof is bedoeld voor gezinnen die vanwege hun seizoensgebonden werk niet in één van de schoolvakanties 2 weken een gezinsvakantie kunnen houden. Ouders hebben geen recht op dit verlof als zij tijdens één van de schoolvakanties in het schooljaar wél die mogelijkheid hebben.
Vakantieverlof wordt nooit in de eerste 2 weken van het schooljaar toegekend.