Vakanties, verlof en schooltijden

Schooltijden schooljaar 2020-2021
Groep 1, 2, 3 en 4: 
Maandag, dinsdag en donderdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 -12.15 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur

Groep 5, 6, 7 en 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur


Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie                             maandag 19 oktober - vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie                               maandag 21 december 2020 - vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie                      maandag 22 februari - vrijdag 26 februari 2021
Paasweekend                               vrijdag 2 april - maandag 5 april 2021
Meivakantie                                 maandag 26 april - vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart                                  donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren                                    maandag 24 mei 2021
Zomervakantie                           maandag 19 juli - vrijdag 27 augustus 2021
 
Studiedagen 2020-2021
Op de volgende studiemomenten zijn alle kinderen vrij:
9 november 2020
27 november 2020
1 maart 2021
9 april 2021
25 mei 2021 
23 juni 2021
 
 
Overige bijzondere dagen 2020-2021
Op de volgende dagen wordt afgeweken van de gewone schooltijden:
Vrijdag 5 december 2020              : Groep 1 t/m 4 12.00 uur vrij, groep 5 t/m 8 14.00 uur vrij
Donderdag 17 december 2020   : Middag vrij, 's avonds kerstviering en kerstdiner (17:00 - 19:00 uur)
Vrijdag 18 december 2020            : Ook groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij
Vrijdag 19 februari 2021                : Groep 5 t/m 8 om 14:00 uur vrij i.v.m. Carnaval
Vrijdag 16 juli 2021                          : Laatste schooldag alle kinderen, om 12:00 vrij.


Verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd)
De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Verzoeken om in bijzondere gevallen de kinderen van school te laten verzuimen, dient u minimaal vier weken van te voren schriftelijk te richten aan de directeur. Hiervoor zijn speciale formulieren op school aanwezig. U kunt het formulier hier downloaden.