Vakanties, verlof en schooltijden

Schooltijden
Groep 1, 2, 3 en 4: 
Maandag, dinsdag en donderdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 -12.15 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur

Groep 5, 6, 7 en 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur


Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie                                                 18 t/m 22 okt 2021
Vrijdagmiddag kerstvakantie                     24 dec
Kerstvakantie                                                    27 dec 2021 t/m 7 jan 2022
Voorjaarsvakantie                                           28 febr t/m 4 mrt 2022
Paasweekend                                                    15 t/m 18 april 2022
Meivakantie                                                       27 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsdag + vrije dag                        26 en 27 mei 2022
Pinksteren                                                          6 juni
Vrijdagmiddag voor zomervakantie        8 juli
Zomervakantie                                                 11 juli t/m 19 aug 2022
 
Studiedagen 2021-2022
Op de volgende studiemomenten zijn alle kinderen vrij:
Vrijdag 15 oktober
Dinsdag 2 november 
Maandag 10 januari 
Woensdag 9 februari
Maandag 7 maart 
Maandag 30 mei
Woensdag 22 juni
 
Overige bijzondere dagen 2021-2022
Op de volgende dagen wordt afgeweken van de gewone schooltijden:
Vrijdag 3 december 2021              : Groep 1 t/m 4 12:00 uur vrij, groep 5 t/m 8 14:00 uur vrij
Donderdag 23 december 2021   : Kerstviering op school, gebruikelijke schooltijden
Vrijdag 24 december 2021            : Ook groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij
Vrijdag 25 februari 2022                : Groep 5 t/m 8 om 14:00 uur vrij i.v.m. Carnaval
Vrijdag 8 juli 2022                             : Laatste schooldag alle kinderen, om 12:00 vrij.


Vakantierooster 2022/2023            
Herfstvakantie                                : 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie                                  : 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie                         : 27 februari t/m 3 maart 2023
Paasweekend                                  : 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie                                      : 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdagen                        : 18 mei + 19 mei 2023
Pinksterweekend                           : 29 mei 2023
Zomervakantie                                : 10 juli t/m 20 augustus 2023

Studiedagen 2022/2023:
Op de volgende studiemomenten zijn alle kinderen vrij:
Donderdag 24 november 2022
Woensdag 8 februari 2023
Maandag 6 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023
Woensdag 21 juni 2023

Overige bijzonder dagen 2022/2023:
Vrije vrijdagmiddagen, alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij
23 december 2022
24 februari 2023
7 juli 2023Verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd)
De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden.
Verzoeken om in bijzondere gevallen de kinderen van school te laten verzuimen, dient u minimaal vier weken van te voren schriftelijk te richten aan de directeur. Hiervoor zijn speciale formulieren op school aanwezig.
U kunt het formulier hier downloaden.