De nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen de meeste ouders per mail. Ouders waar we geen mailadres van hebben, krijgen een papieren nieuwsbrief.
Indien u om wat voor reden dan ook geen nieuwsbrief heeft ontvangen, kunt u er naar vragen.


Klik hier voor nieuwsbrief 1, augustus 2018
Klik hier voor nieuwsbrief 2, september 2018