De nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen de meeste ouders per mail. Ouders waar we geen mailadres van hebben, krijgen een papieren nieuwsbrief.
Indien u om wat voor reden dan ook geen nieuwsbrief heeft ontvangen, kunt u er naar vragen.

Nieuwsbrief 1; september 2019
Nieuwsbrief 2; oktober 2019

 
Nieuwsbrieven
Schoolgids
Schooltijden