Vakantierooster 2017 - 2018
Herfstvakantie ma. 16 okt. t/m vr. 20 okt. 2017
Kerstvakantie ma. 25 dec. t/m vr. 05 jan. 2017-2018
Voorjaarsvakantie ma. 26 feb. t/m vr. 2 mrt. 2018
Paasweekend vr. 30 mrt. t/m ma. 2 apr. 2018
Meivakantie vr. 27 apr. t/m vr. 11 mei 2018
Pinksterweekend ma. 21 mei 2018
Zomervakantie ma. 16 jul. t/m vr. 24 aug. 2018

Studiedagen  2017-2018
Op de volgende studiemomenten zijn alle kinderen vrij:
Dinsdag 26 september 2017 : De hele dag vrij
Woensdag 6 december 2017: De hele dag vrij
Maandag 5 maart 2018:  De hele dag vrij
Donderdag 21 juni 2018 : De hele dag vrij

Overige bijzondere dagen 2017- 2018
Op de volgende dagen wordt afgeweken van de gewone schooltijden:
Dinsdag 5 december: Groep 1 t/m 4 12.00 uur vrij; Groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
Donderdag 21 december: Middag vrij, s avonds kerstviering en kerstdiner (17:00 19:00 uur)
Vrijdag 22 december: Ook groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij
Vrijdag 9 februari: Groep 5 t/m 8 korter continurooster (14:00 uur vrij i.v.m. Carnaval)
Vrijdag 13 juli: Laatste schooldag alle kinderen 12.00 uur vrij

Verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd)
Wilt u met de hier genoemde data rekening houden, wanneer u uw vakantie(s) voor het komend schooljaar bespreekt. Naast deze vakanties kunnen geen extra vakantiedagen
worden opgenomen.
Elke verlofaanvraag die aan een vakantie gekoppeld is, wordt aan de leerplichtambtenaar voorgelegd. Het verzoek zal dan ook minimaal n maand van te voren bij de directeur ingediend moeten worden. Leerplichtige kinderen (dat zijn kinderen vanaf 5 jaar) mogen buiten de schoolvakanties beslist niet op vakantie, ook niet n uurtje eerder. Alleen voor kinderen van 5 jaar bestaat wel de mogelijkheid om vijf uur per week extra verlof te vragen. Dit kan bij de directeur.
Wanneer u denkt toch een reden te hebben, om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, overlegt u dan tijdig (d.w.z. vr de plannen rond zijn) met de directie.
De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Verzoeken om in bijzondere gevallen de kinderen van school te laten verzuimen, dient u schriftelijk te richten aan de directeur van de school. Hiervoor zijn speciale formulieren op school aanwezig. U kunt dat formulier ook hier downloaden.
Indien een kind zonder kennisgeving afwezig is, nemen we altijd na 15 minuten contact op met de ouders.

Schooltijden 2017 - 2018
Groep 1, 2, 3 en 4:
Maandag, dinsdag en donderdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 -12.15 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur

Groep 5, 6, 7 en 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur

Aantal uren onderwijs
Kinderen moeten ingevolge de wet op de schooltijden in acht schooljaren minimaal 7520 uur lestijd krijgen. De verdeling van de lesuren is aan diverse regels gebonden. Voor de exacte regelgeving kunt u terecht bij de directie. Komend schooljaar gaan onze kinderen in de onderbouw circa 900 uur en de kinderen uit de bovenbouw circa 990 uur naar school. Hiermee voldoen wij, over de termijn van acht schooljaren aan de wettelijke verplichting.

Continurooster
Per schooljaar 2017-2018 heeft de school een continurooster ingevoerd. Een meerderheid onder de ouders/verzorgers heeft hiervoor gekozen.