Vakanties, verlof en schooltijden

Vakantierooster 2018 - 2019
Herfstvakantie ma. 22 okt. t/m vr. 26 okt. 2018
Kerstvakantie ma. 24 dec. t/m vr. 04 jan. 2018-2019
Voorjaarsvakantie ma. 25 feb. t/m vr. 1 mrt. 2019
Pasen en meivakantie vr. 19 apr. t/m vr. 4 mei. 2019
Hemelvaart do 30 en vr. 31 mei  2019
Pinkstervakantie ma 10 jun. 2019
Zomervakantie ma 22 jul. t/m vr 30 aug. 2019

Studiedagen  2018-2019
Op de volgende studiemomenten zijn alle kinderen de hele dag vrij:
Vrijdag 19 oktober 2018 
Woensdag 14 november 2018
Maandag 3 juni 2019


Overige bijzondere dagen 2018- 2019
Op de volgende dagen wordt afgeweken van de gewone schooltijden:
Donderdag 20 december: Middag vrij, 's avonds kerstviering en kerstdiner (17.00 - 19.00 uur )
Vrijdag 21 december: Ook groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij
Vrijdag 22 februari: Groep 5 t/m 8 korter continurooster (14.00 uur vrij i.v.m. Carnaval)
Vrijdag 19 juli: Laatste schooldag. Alle kinderen 12.00 uur vrij.


Verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd)
Wilt u met de hier genoemde data rekening houden, wanneer u uw vakantie(s) voor het komend schooljaar bespreekt. Naast deze vakanties kunnen geen extra vakantiedagen
worden opgenomen.
Elke verlofaanvraag die aan een vakantie gekoppeld is, wordt aan de leerplichtambtenaar voorgelegd. Het verzoek zal dan ook minimaal n maand van te voren bij de directeur ingediend moeten worden. Leerplichtige kinderen (dat zijn kinderen vanaf 5 jaar) mogen buiten de schoolvakanties beslist niet op vakantie, ook niet n uurtje eerder. Alleen voor kinderen van 5 jaar bestaat wel de mogelijkheid om vijf uur per week extra verlof te vragen. Dit kan bij de directeur.
Wanneer u denkt toch een reden te hebben, om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, overlegt u dan tijdig (d.w.z. vr de plannen rond zijn) met de directie.
De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Verzoeken om in bijzondere gevallen de kinderen van school te laten verzuimen, dient u schriftelijk te richten aan de directeur van de school. Hiervoor zijn speciale formulieren op school aanwezig. U kunt dat formulier ook hier downloaden.
Indien een kind zonder kennisgeving afwezig is, nemen we altijd na 15 minuten contact op met de ouders.


Schooltijden schooljaar 2018 - 2019
Groep 1, 2, 3 en 4: 
Maandag, dinsdag en donderdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 -12.15 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur

Groep 5, 6, 7 en 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur


Aantal uren onderwijs
Kinderen moeten ingevolge de wet op de schooltijden in acht schooljaren minimaal 7520 uur lestijd krijgen. De verdeling van de lesuren is aan diverse regels gebonden. Voor de exacte regelgeving kunt u terecht bij de directie. Komend schooljaar gaan onze kinderen in de onderbouw circa 900 uur en de kinderen uit de bovenbouw circa 1000 uur naar school. Hiermee voldoen wij, over de termijn van acht schooljaren aan de wettelijke verplichting.