Welkom op de pagina van groep 6

bij juf Linda en meester Aad

Welkom op de pagina van groep 6

Groep 6 heeft 32 leuke, enthousiaste kinderen. De groep bestaat uit 17 jongens en 15 meiden

Juf Linda werkt op maandag, donderdag en vrijdag.
Juf Jasja werkt op dinsdag en woensdag en maandagochtend in de dubbeling.

Aangepast op 30-08-2022

Flyer groep 6
Klik hier voor de flyer van groep 6.

  
    Juf Linda                                Meester Aad


Gym:
Groep 6 heeft gym op maandag om 11:15 en vrijdag om 13:15 uur.
Hiervoor hebben de leerlingen een sportbroek, een sportshirt en goede gymschoenen nodig. 

Start groep 6
Vanaf maandag 22 augustus gaan we beginnen met het nieuwe schooljaar. De eerste paar weken zijn vooral gericht op groepsvorming. Veel activiteiten staan in het kader van elkaar leren kennen. We maken samen de regels voor de groep en we doen veel spelletjes. Daarnaast wordt er ook al snel gestart met de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. En natuurlijk gaan we ook gelijk gymmen. Als de groep zich gevormd heeft en de regels en routines zijn duidelijk, dan breiden we de vakken uit.
De volgende vakken komen er nog bij:
Faqta (wereld oriëntatie)
Verkeer
Creatief
Engels
Projecten
Muziek
Cultuur (vieringen, podium, kunst)    


________________________________________________________________________________________


Contact
Voor korte vragen of voor het maken van een afspraak zijn we na schooltijd te bereiken in de klas of via de parro app.

E-mail adressen:
Juf Linda: l.vanslooten@aloysius-school.nl
Meester Aad: a.vankasteren@aloysius-school.nl