Groep 5 Rekenen

De kinderen rekenen met de nieuwe methode De Wereld In Getallen. Groot voordeel is dat per week maar één domein (rekenonderdeel) aan de orde komt, waardoor er tijd is voor begripsvorming en om uitgebreid met hetzelfde onderdeel te oefenen. Er wordt gedifferentieerd in de lessen en de weektaken, waarbij de doelstelling is elk kind een zo hoog mogelijk niveau te laten halen. De lessen op het digibord zijn modern en ondersteunen de leerkracht beter alles uit de kinderen te halen.
De kinderen hebben binnen MOO ook een tegel van Wereld in Getallen, waar ze op eigen niveau kunnen rekenen. Dit kan eventueel ook thuis geoefend worden.